طراحی جیگ و فیکسچر

طراحی جیگ و فیکسچر و همچنین ساخت آن ها جهت تولید قطعات یکسان در تیراژ بالا و دقت مورد نظر بکار می روند و از جمله مزایای آن می توان به افزایش راندمان تولید، کاهش نیاز به مهارت اپراتور و کاهش هزینه اشاره نمود.

jig fixture
جیگ ها وسایلی هستند که علاوه بر نگهداری و استقرار صحیح قطعات کار، هدایت ابزار برنده را نیز میسر می سازد و در عملیات سوراخکاری، برقوکاری، قلاویزکاری، سوراخ تراشی و غیره بکار می روند. این وسیله مهارت را از ماشین به قطعات کمکی آن انتقال داده و انجام دقیق عملیات ساخت را به وسیله کارگران غیر ماهر میسر می سازد. یک جیگ باید طوری طراحی شود که بتوان قطعه کار را براحتی و سریع روی آن سوار و پیاده کرد.

طراحی جیگ و فیکسچر
نقش جیگ در عملیات تولیدی به قرار زیر است:
⦁ افزایش تولید
⦁ بالابردن دقت عملیات
⦁ کاهش قیمت تمام شده محصول
⦁ قابل تعویض و یکسان کردن قطعات
فیکسچرها وسیله ای هستند که قطعه کار را برای انجام عملیات مختلف بطور قابل اطمینانی نسبت به ماشین، ثابت نگه می دارد. فیکسچر ابزار برش را مانند جیگ راهنمایی نمی کند.

وظایف اصلی فیکسچر به قرار زیر می باشند:

⦁ کاهش قیمت تمام شده محصول
⦁ افزایش تولید
⦁ ثابت نگهداشتن قطعات سنگین و یا پیچیده در برابر ماشین ابزار به منظور براده برداری، جوشکاری و غیره.
در طراحی جیگ و فیکسچر ها، طراح علاوه بر این که طرح دقیق و مطلوب برای یک جیگ یا فیکسچر را تهیه می نماید، می بایست حداقل هزینه را برای این کار مدنظر قراردهد و ملاحظات اقتصادی را حین طراحی جیگ و فیکسچرها لحاظ کند.


در این بین انتخاب صحیح مواد و عملیات حرارتی مناسب مرتبط با آن می تواند سبب افزایش عمر و تکرار پذیری جیگ و فیکسچر و بهینه سازی هزینه در طول زمان گردد.
در این مجموعه متخصصین مجرب و ماشین آلات بروز امکان ساخت جیگ و فیکسچرهای طراحی شده را در تطابق با مشخصات مدنظر فرآهم می آورد.