چرا زمان تزریق پلاستیک به داخل قالب مهم است؟

چرا زمان تزریق پلاستیک به داخل قالب مهم است؟ اگر به اطراف خود نگاهی بیندازیند، متوجه می‌شوید که با صدها قطعه‌ی پلاستیکی احاطه شده‌اید. بله بسیاری از وسایل مصرفی و تزئینی در اطراف ما از جنس پلاستیک ساخته شده‌اند و…